Cennik Badań Laboratoryjnych

Cennik badań laboratoryjnych MLD z Pracownią Bakteriologiczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie


Lp

Kod

Nazwa analizy

Cena

noce, soboty, święta

         
   

ANALITYKA OGÓLNA

   
         

1

A02

Mocz-Badanie ogólne (ciężar właściwy, pH, glukoza, ciała ketonowe ,białko, urobilinogen)

6,00

7,50

2

A01

Mocz-Badanie ogólne  + osad

10,00

14,00

3

A07

Mocz-białko (ilościowo)

9,00

11,50

4

A15

Mocz-glukoza (ilościowo)

6,00

7,50

         
         
   

HEMATOLOGIA       KOAGULOLOGIA

   
         

5

C53

Morfologia krwi-podstawowa

9,00

11,50

6

C55

Morfologia krwi z rozmazem (pełna)

9,50

12,00

7 C69A Retikulocyty 6,00 6,60

8

C59

OB-odczyn opadania krwinek czerwonych

5,00

6,50

9

G11

APTT

12,00

15,50

10

G21

PT-(Czas protrombiny, wskaźnik INR) z fibrynogenem

12,00

15,50

         
   

BIOCHEMIA KLINICZNA

   
         

11

I17

ALAT-aminotransferaza alaninowa

6,00

7,50

12

I19

ASPAT-aminotransferaza asparaginowa

6,00

7,50

13

I25.09

Amylaza 

6,00

7,50

14

I09

Albumina 

6,00

7,50

15

I77

Białko 

6,00

7,50

16

I87

Frakcje bilirubiny (Bilirubina sprzężona)

6,00

7,50

17 I91 Frakcje bilirubiny (Bilirubina niesprzężona) 6,00 7,50

18

I89

Bilirubina całkowita

6,00

7,50

19

I88

Bilirubina noworodkowa

10,00

13,00

20

I97

Chlorki 

6,00

7,50

21

I99

Cholesterol całkowity

6,00

7,50

22

K01

Cholesterol HDL

6,00

7,50

23

O49

Triglicerydy

6,00

7,50

24

K06

Lipidogram

18,00

20,00

25

I81

CRP - białko c - reaktywne

20,00

22,00

26 L11 Fosfataza alkaliczna 6,00 7,50

27

L23

Fosforan nieorg. w surowicy

6,00

7,50

28

L31

GGTP

6,00

7,50

29

L43

Glukoza 

6,00

7,50

30

M21

Kinaza fosfokreatynowa -CPK

10,00

13,00

31

M37

Kreatynina

6,00

7,50

32

N11

Mleczan

9,00

11,50

33

M45

Kwas moczowy 

6,00

7,50

34

M87

Magnez 

6,00

7,50

35

N13

Mocznik

6,00

7,50

36

N45

Potas 

6,00

7,50

37

O35

Sód 

6,00

7,50

38

O75

Wapń całkowity

6,00

7,50

39

O95

Żelazo

6,00

7,50

40 VFER Ferrytyna 30,00  
         
         
   

BIOCHEMIA- INNE MATERIAŁY

   
         

41

I97.38

Chlorki w pocie

40,00

 
         
   

ENDOKRYNOLOGIA

   
         

42

L69.09

TSH 3 gen

13,00

 

43

O69

FT4

13,00

 

44

O55

FT3

13,00

 

45

O09

a-TPO (przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy)

25,00

 

46

O41

Testosteron

30,00

 

47

N59

Prolaktyna

25,00

 

48

M31,09

Kortyzol w surowicy

30,00

 

49

L67

Hormon luteinizujący (LH)

20,00

 

50

L65A

Hormon folikulotropowy (FSH)

20,00

 

51

K99

Estradiol(2)

20,00

 
         
   

OSTEOPOROZA

   
         

52

O91A

witamina D total (wit D3 + wit D2)

55,00

 

53

N30

Parathormon natywny PTH

35,00

 
         
   

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

   
         

54

I98

Prokalcytonina

100,00

 

55

V03

Wirus zapalenia wątroby typ B p/c anty HBs (ilościowo)

20,00

 

56

V.09

Wirus zapalenia wątroby typ B antygen HBs

15,00

 

57

V17

Mycoplasma pneumoniae p/c IgG- ilościowo

50,00

 

58

V16

Mycoplasma pneumoniae p/c IgM- ilosciowo

50,00

 

59

U92

Yersinia Enterocolitica i pseudotuberculosis-IGA- ilościowo

50,00

 

60

U94

Yersinia Enterocolitica i pseudotuberculosis-IGG- ilościowo

50,00

 

61

U96

Yersinia Enterocolitica i pseudotuberculosis-IGM- ilościowo

50,00

 

62

A12

Toxocara canis IGG-jakościowo

60,00

 

63

S21

Borrelia spp. p/c IgG- ilościowo

55,00

 

64

S25

Borrelia spp. p/c IgM- ilościowo

55,00

 

65

V48

Borrelia IGM-western blott

125,00

 

66

V48A

Borrelia IGG-western blot

125,00

 

67

O97 A

Apc dla transglutaminazy tkankowej IGA

50,00

 

68

O97 B

Apc dla transglutaminazy tkankowej IGG

50,00

 

69

S87

Błonica IgG

50,00

 

70

V19

Cytomegalia IgG-ilościowo

40,00

 

71

V23

Cytomegalia IgM-półilościowo

40,00

 

72

X.09

Toxoplazma IGG-ilościowo

40,00

 

73

X.10

Toxoplazma-IGM-półilościowo

40,00

 

74

S05

Krztusiec IgA-ilościowo

50,00

 

75

S07

Krztusiec IgG-ilościowo

50,00

 

76

S88

Tężec IgG-ilościowo

50,00

 

77

K83

Elastaza w kale (1 próbka w serii)

400,00

 

78

 

Elastaza w kale (2 próbki  w serii)

250,00

 

79

 

Elastaza w kale (5 próbek w serii)

140,00

 
80 ESWINM Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus, świnka) -p/c IgM 50,00  
81 F94-Z Wirus nagminnego zapalenia ślinianej przyusznych (Rubulavirus, świnka) - p/c IgG 50,00  
82 S71 Chlamydia trachomatis p/c IgA 50,00  
83 S73 Chlamydia trachomatis p/c IgG 50,00  
84 S75 Chlamydia trachomatis p/c IgM 50,00  
85 F96-Z Wirus odry (Morbilivirus, odra) p/c IgG 50,00  
86 VRUBG Rubella (Różyczka) p/c IgG 25,00  
87 VCAM EBV anty- VCA IgM 50,00  
88 VCAG EBV anty- VCA/EA IgG TV index 50,00  
89 EBNAG EBV anty- EBNA IgG TV index 50,00  
90 F51 EBV-jakościowo

40,00

45,00
         
   

DIAGNOSTYKA ALERGII

   
         

91

L89

IgE TOTAL

35,00

 

92

L94F

Panel alergenów wziewny (20 alergenów) Polycheck

95,00

 

93

L94G

Panel alergenów pokarmowy (20 alergenów)Polycheck

95,00

 

94

L94H

Panel alergenów atopowy (20 alergenów) Polycheck

95,00

 
         
   

ALERGENY INHALACYJNE 

 (unicap-100)

   
         

95

B11

IgE swoiste – tymotka (g6)

50,00

 

96

B32

IgE swoiste –bylica (w6)

50,00

 

97

B53

IgE swoiste –brzoza (t3)

50,00

 

98

B52

IgE swoiste –leszczyna (t4)

50,00

 

99

B91

IgE swoiste –sierść kota (e1)

50,00

 

100

B93

IgE swoiste –sierść psa (e5)

50,00

 

101

B131

IIgE swoiste- roztocze  Pteronyssinus (d1)

50,00

 

102

B132

IgE swoiste –roztocze farinae (d2)

50,00

 
         
   

ALERGENY POKARMOWE

(unicap-100)

   
         

103

B277

IgE swoiste –pszenica (f4)

50,00

 

104

B278

IgE swoiste –żyto (f5)

50,00

 

105

B279

IgE swoiste –gluten (f79)

50,00

 

106

B280

IgE swoiste –ziarno soi (f14)

50,00

 
107

B397

IgE swoiste –białko jaja (f1)

50,00

 

108

B398

IgE swoiste –żółtko jaja (f75)

50,00

 

109

B353

IgE swoiste –mleko(f2)

50,00

 

110

B354

IgE swoiste –kazeina(f78)

50,00

 

111

B355

IgE swoiste –alfa -laktoglobulina (f76)

50,00

 

112

B356

IgE swoiste –beta-laktoglobulina (f77)

50,00

 

113

B374

IgE swoiste –kakao (f93)

50,00

 

114

B282

IgE swoiste –orzech ziemny (f13)

50,00

 

115

B283

IgE swoiste –orzech laskowy  (f17)

50,00

 

116

B284

IgE swoiste –orzech włoski  (f256)

50,00

 
         
   

MIKROORGANIZMY (unicap-100)

   
         

117

B82

IgE swoiste –candida (m5)

50,00

 

118

B83

IgE swoiste –alternaria-grzyby pleśniowe (m6)

50,00

 

119

B84

IgE swoiste –aspergilus fumigatus (m3)

50,00

 
         
   

JADY (unicap-100)

   
         

120

B145

IgE swoiste –jad komara (i71)

50,00

 
         
   

INNE (unicap-100)

   
         

121

B205

IgE swoiste –glista ludzka (p1)

50,00

 
         
   

BAKTERIOLOGIA

   
    Posiewy    

122

U01

Mocz - badanie bakteriologiczne

30,00

 
123 MLP Mocz - wykrywanie antygenu Legionella pneumophila 50,00  
124 U43 Mocz- badanie mykologiczne (grzyby drożdżopodobne) 40,00  
125 U99 Mocz - wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae 50,00  

126

U.04

Kał - badanie bakteriologiczne w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli enteropatogenne

45,00

 

127

U05

Kał - badanie mykologiczne (grzyby drożdzopodobne)

40,00

 

128

U40

Kał-badanie w kierunku Campylobacter

60,00

 

129

U41

Kał-badanie w kierunku obecności toksyny A/B Clostridium difficile i antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH)

60,00

 
130 U88 Kał - wykrywanie antygenu Norowirusa 60,00  
131 U87 Kał - wykrywanie podwyższonego stężenia laktoferyny 55,00  
132 A21M Kał - wykrywanie antygenu Giardia Iamblia 20,00  
133 F37 Kał - wykrywanie antygenu Rotawirusa i Adenowirusa 20,00 22,00
134 A17 Wykrywanie obecności krwi utajonej 20,00 22,00
135 U57 Kał - wykrywanie obecności antygenu Helicobacter pylori 30,00  
136 BKPT Kał - wykrywanie obecności podwyżsoznego stężenia kalprotektyny 135,00  

137

U.19

Plwocina - badanie bakteriologiczne

40,00

 

138

U20

Plwocina - badanie mykologiczne (grzyby drożdzopodobne)

40,00

 

139

U.27

Ropa - badanie bakteriologiczne

35,00

 
140 U26 Wymaz z rany - badanie bakteriologiczne 35,00  

141

U06

Wymaz z gardła - badanie bakteriologiczne

30,00

 

142

U07

Wymaz z gardła - badanie mykologiczne (grzyby drożdzopodobne)

40,00

 
143 GSP Wymaz z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes 30,00 33,00

144

U09

Wymaz z nosa - badanie bakteriologiczne

30,00

 
145 U42 Wymaz z nosa - badanie mykologiczne (grzyby drożdżopodobne) 40,00  

146

U14

Wymaz z oka (spojówka) - badanie bakteriologiczne

30,00

 

147

U17

Wymaz z pępka i zmian skórnych- badanie bakteriologiczne

30,00

 
148 U18 Wymaz ze zmian skórnych - badanie bakteriologiczne 30,00  

149

U11

Wymaz z ucha - badanie bakteriologiczne

30,00

 

150

U12

Wymaz z ucha - badanie mykologiczne

40,00

 

151

U45

RSV i Adenowirus z wymazu z nosogardła

30,00

 

152

 

Sporal A-1 (wskaźnik+wykonanie badania)

25,00

 
153   Sporal A - Wykonanie badania 15,00  
         
   

BADANIA SEROLOGICZNE

   
         

154

U35

ASO - Poziom antystreptolizyny 0

20,00

 

155

U36

ASO + FASO - Poziom antystreptolizyny 0 po wytrąceniu lipidów

35,00

 

156

U37

Odczyn lateksowy RF

10,00

 

157

U38

Odczyn Waalera-Rosego

25,00