Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Kierownik Działu Technicznego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownika Działu Technicznego

 

1. Wymagania:

· wykształcenie wyższe techniczne,

· 2 letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w dziale technicznym,

· doświadczenie zawodowe w zakresie dozoru i utrzymania technicznego budynków i obiektów budowlanych,

· znajomość przepisów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, instalacje i urządzenia elektryczne, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

· biegła znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel, 

· prawo jazdy kat. B,

· umiejętności kierownicze i organizacyjne,

· mile widziana umiejętność kosztorysowania.

 

2. Opis stanowiska pracy:

· zarządzanie działem technicznym,

· prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i obiektów budowlanych,

· prowadzenie przeglądów technicznych obiektów budowalnych zgodnie z Prawem budowlanym oraz przeglądów doraźnych wynikających z bieżącej eksploatacji i innych przepisów prawa,

· dozór w zakresie obsługi i konserwacji infrastruktury Szpitala tj. budynki wraz z infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną,

· kontakt z dostawcami mediów, gestorami sieci oraz innymi wykonawcami w celu podpisania i realizacji umów, uzgodnień i zleceń,

· prowadzenie działań związanych z utrzymaniem aparatury i sprzętu medycznego w sprawności, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami, w tym: nadzór nad przeglądami technicznymi, kontrola walidacji i kalibracji, wdrażanie procedur likwidacji sprzętu i wyposażenia, itd.

· działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymaniem infrastruktury,

· planowanie i pełnienie nadzoru nad bieżącymi naprawami, przeglądami,  konserwacją maszyn, dźwigów i urządzeń,

· przygotowanie i wykonanie planów przeglądów, planów inwestycyjnych, planów zamówień publicznych w zakresie technicznym,

· zlecanie usług, dostaw i robót budowlanych w oparciu o procedury zakupu w jednostkach budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych,

· nadzór nad realizacją i odbiory zleconych usług, dostaw i robót budowlanych w oparciu o zawarte umowy i zamówienia,

· nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi wspierającymi dział techniczny i administracyjno-logistyczny,

· przygotowywanie raportów, sprawozdań na potrzeby kadry kierowniczej oraz podmiotów zewnętrznych,

· ustanawianie i osiąganie wysokich standardów pracy oraz ich udoskonalanie, w tym zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy wszystkich komórek organizacyjnych.

 

3. Warunki pracy i płacy:

· rodzaj umowy − umowa o pracę

· wymiar czasu pracy – 1 etat

· miejsce pracy – siedziba główna w Krakowie oraz jednostki organizacyjne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2022 r.

· drogą elektroniczną na adres: kadry@dzieciecyszpital.pl

· O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

5. Wymagane dokumenty:

· życiorys (CV)

· list motywacyjny

 

Do CV prosimy dołączyć podpisany załącznik „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy” dostępny na stronie internetowej www.dzieciecyszpital.pl - oferty pracy

 

Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie, jak również nie wybrania żadnego kandydata.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.