Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Dla pacjenta

Promocja zdrowia

Od zarania dziejów, zdrowie było zawsze jedną z najważniejszych wartości, o które zabiegał człowiek. Pomimo upływu czasu nic w tym względzie się nie zmieniło. Zdrowie stanowi podstawę do osiągania celów życiowych, realizacji zamierzeń, pragnień i ambicji. Postrzegane jest również jako jeden z podstawowych zasobów społecznych i ekonomicznych, ponieważ tylko zdrowe społeczeństwo może rozwijać się, tworzyć i osiągać najwyższy poziom jakości życia.

Na przestrzeni dziejów zdrowie było definiowane na wiele sposobów. Jedną z najpopularniejszych jest definicja WHO z 1948 roku, która określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania". W 1986 roku w Ottawie przyjęto najnowszą definicję zdrowia, która mówi, że „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia". Definicja ta wyraźnie podkreśla, że kształtowanie czynników wpływających na zdrowie człowieka, (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie) zależy w ogromnej większości od niego samego. Styl życia oraz zachowania zdrowotne, które wybierze, znacząco wpłyną na jego kondycję biopsychospołeczną oraz jakość życia.

Uświadomienie ludziom ich ogromnych możliwości w zakresie ochrony i potęgowania własnego zdrowia jest jednym z podstawowych zadań, a jednocześnie warunków powodzenia, wszelkich poczynań w zakresie promocji zdrowia, która jest procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie, w sensie jego poprawy i utrzymania (Sęk 1997).
 

Podstawowym i niezbędnym warunkiem podejmowania przez ludzi pożądanych dla zdrowia zachowań  i  rezygnowania  z  zachowań   szkodliwych,  jest  przekazanie im wiedzy na temat zdrowia i jego uwarunkowań. Oprócz tego, warunkiem sukcesu w zakresie działań promujących zdrowie, jest kształtowanie u odbiorców odpowiedzialności, motywacji, a także pozytywnego nastawienia do inicjatyw prozdrowotnych.

Zdecydowanie najlepsze efekty przynoszą te działania na rzecz promocji zdrowia, które mają swój początek w dzieciństwie i są skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci. Można je podejmować w rodzinie, w środowisku zabawy i nauki, a także w placówkach medycznych, których pracownicy mają możliwość ogromnego wpływu na kształtowanie zdrowego stylu życia swoich pacjentów. Edukacja zdrowotna oraz planowanie i realizowanie różnorodnych działań profilaktycznych, to podstawowe formy promowania zdrowia.


Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr Aleksandra Rumińska
Koordynator ds. promocji zdrowia i edukacji
E – mail: aruminsk@dzieciecyszpital.pl
Tel. 12 619 86 27

 

Czym jest promocja zdrowia.

Edukacyjne  Programy Promocji Zdrowia