Przebudowa szpitala - sprawdź nowe lokalizacje oddziałów

W związku z pracami związanymi z rozbudową zabytkowego budynku Szpitala przy ul. Strzeleckiej 2 w ramach projektu „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy o zmianie lokalizacji następujących oddziałów:

- Oddział Dzieci Młodszych z pododdziałami Ogólnoniemowlęcym i Neurologii oraz Neonatologii i Patologii Noworodka zostaje przeniesiony do budynku szpitala przy ul. Strzeleckiej 2A (Pawilon Jakubowskiego, parter, wejście w lewym skrzydle),

- Oddział Pulmonologiczny zostaje przeniesiony w miejsce dotychczasowego Oddziału Dzieci Młodszych w głównym budynku Szpitala przy ul. Strzeleckiej 2 - lewe skrzydło, pierwsze piętro.

Wszystkie działania podejmujemy z myślą o małych pacjentach. Wynikiem naszych prac będzie powstanie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD z ośrodkiem poświęconym pomocy dzieciom z FASD, oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii,  chirurgii dziecięcej oraz bloku operacyjnego. Inwestycja o wartości ponad 40 mln zł to milowy krok na zdrowotnej mapie Krakowa i Małopolski.

Dziękujemy za wyrozumiałość.