Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Poradnie

Poradnia Rehabilitacyjna dla dorosłych

Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych

Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych jest częścią poradni rehabilitacyjnej.

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty.

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania:

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania , nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 • Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.
 • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
 • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyż­szej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
 • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocz­nie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.
 • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.  Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta,
 • lekarza kierującego,
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
 • nr umowy z NFZ,
 • daty wystawienia skierowania.

WAŻNOŚĆ SKIEROWAŃ:

Poradnia Rehabilitacyjna:

Skierowanie jest ważne 12 miesięcy od daty wystawienia skierowania-po tym terminie musi zostać dostarczone nowe skierowanie.

Zabiegi fizjoterapeutyczne:

Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności. Muszą Państwo pamiętać, że data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji. Wyjątek stanowią skierowania na fizjoterapię. Są one ważne wyłącznie 30 dni. W tym czasie muszą Państwo zarejestrować skierowanie, bez względu na to, kiedy będą Państwo mogli rozpocząć rehabilitację.

Jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia (np. po roku), lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Formy rejestracji do Poradni:
 • za pomocą portalu E-Rejestracja,
 • telefonicznie,
 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich.

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne:

 - osobista od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

 - telefoniczna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Tel.: 12 275 17 51 wew. 302 oraz 881 038 460

E-mail: lucyna.szafraniec@mcrd.pl 

E-mail: monika.janik@mcrd.pl
 
Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Tel.: 12 275 17 51 wew. 301 oraz 728 421 987

E-mail: agnieszka.jaworecka@mcrd.pl

E-Rejestracja całodobowo