Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Zatrudnimy specjalistę ds. zamówień publicznych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

Wymagania
a)    wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
b)    doświadczenie zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie projektów finansowanych ze środków unijnych;
c)    znajomość:
- problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
- ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
- wytycznych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych
d)     umiejętność:
- obsługi programów MS Office,
- interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych,
- sporządzania dokumentacji postępowania o udzielanie zamówień publicznych,
- pracy w zespole,
e)    kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Przeprowadzanie i koordynowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w szczególności w zakresie projektów finansowanych ze środków unijnych;
b)    Przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c)    Sporządzanie projektów umów;
d)    Przygotowanie dokumentacji postępowania w zakresie zamówień publicznych realizowanych z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym w szczególności objętych finansowaniem ze środków unijnych;
e)    Publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
f)    Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
g)    Kompletowanie dokumentacji postępowania z każdego etapu procedury udzielenia zamówienia publicznego;
h)    Przygotowanie i koordynowanie czynności związanych z kontrolą postępowania o udzielenie zamówień publicznych;
i)    Wykonywanie innych poleceń oraz prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym rodzajem pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z CV (bez zdjęcia) oraz kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków z dopiskiem „ oferta na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych” lub elektronicznie na adres:  zp@dzieciecyszpital.pl

Kontakt: Dział Umów i Zamówień Publicznych 12/61-98-668,

Termin składania ofert: do 20.02.2019, po tym terminie skontaktujemy się z wybranymi osobami.