Zatrudnimy pielęgniarkę

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, poszukuje kandydatki na stanowisko: pielęgniarki, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Pediatrycznych Oddziałach szpitalnych w systemie zmianowym.

Wymagania: wykształcenie - min. licencjat pielęgniarstwa, aktualne prawo wykonywania zawodu, podstawowa znajomość obsługi komputera w tym programów: Excel, Word, OpenOffice.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym, CV (bez zdjęcia) oraz kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków z dopiskiem „ oferta pracy na stanowisko pielęgniarki” lub elektronicznie na adres:  kadry@dzieciecyszpital.pl

Kontakt: Dział Kadr 12/61-98-658, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: 12/61-98-627

Termin składania ofert: do 30.11.2018, po tym terminie skontaktujemy się z wybranymi osobami.