Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Aktualna organizacja pracy w Radziszowie

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ORAZ W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA REHABILITACYJNEGO W RADZISZOWIE

 

 • Ze względu na sytuację epidemiologiczną zalecamy rejestrację telefoniczną w godz. 8:00 - 14:00 pod nr tel. 12 275 17 51 wew.1 lub 114.
 • Wizyty kontrolne w poradniach odbywają się osobiście lub  jeżeli stan ogólny dziecka tego nie wymaga w formie teleporady (nie dotyczy dzieci do 6 r.ż.)
 • Wizyty pierwszorazowe i w trybie pilnym odbywają się tylko osobiście.
 • Badania zlecone przez lekarza oraz zlecone na bieżąco w ramach telekonsultacji są wykonywane  w Gabinecie zabiegowym w Radziszowie. 
 • Wszyscy nasi pacjenci mają możliwość otrzymania e-recepty, e-skierowań w ramach telekonsultacji.
 • Apelujemy o zakładanie Internetowego Konta Pacjenta, co umożliwi natychmiastowe uzyskanie kodu wystawionej online recepty lub skierowania.
 • Pacjent, rodzic/opiekun nie posiadający certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca w dniu planowanego  przyjęcia w poradni/pracowni wypełnia druk wywiadu epidemiologicznego, który otrzymacie Państwo na miejscu, ankietę można również wydrukować TUTAJ
 • Badania diagnostyczne  RTG, EEG i  USG odbywają się w zaplanowanych wcześniej terminach.
 • Proszę przeglądać na naszej stronie internetowej komunikaty dotyczące poszczególnych poradni, które ze względu na specyfikę danej poradni mogą zawierać informacje uszczegółowione

 

 

 

 

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z REHABILITACJĄ W WARUNKCH STACJONANRNYCH  W MAŁOPOLSKIM CENTRUM REHABILITACJI W RADZISZOWIE

 

 • Pacjent, rodzic/opiekun przebywający z dzieckiem w szpitalu nie posiadający certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca w dniu planowanego  przyjęcia:

     - wypełnia druk wywiadu epidemiologicznego,

     -  ma pobrany wymaz w  kierunku Covid 19 w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć.  

 • Pacjent/rodzic/opiekun może zgłosić się z własnym wynikiem PCR nie starszym niż 24 godz.
 • Przyjęcia planowe na Oddział Kliniczny Rehabilitacji Dziecięcej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej odbywają się wg ustalonego na każdy dzień harmonogramu i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • Z dzieckiem może pozostać tylko jeden, cały czas ten sam, rodzic/opiekun. (Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa wychodząc z oddziału).
 • W przypadkach uzasadnionych możliwa jest zamiana opiekunów po wcześniejszych ustaleniach z lekarzem prowadzących dany oddział.   

ROZWIŃ

ZWIŃ

REGULAMIN ODWIEDZIN W CZASIE PANDEMII COVID-19 W MCR W RADZISZOWIE ROZWIŃ

W związku z trwająca pandemią covid-19 odwiedziny pacjentów są ograniczone i odbywają się w oparciu o regulamin odwiedzin w czasie pandemii covid-19 oraz przepisy ustawy prawa pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (DZ.U.2020.849 ze zm.)
w szczególności:

Art.33.1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego
z innymi osobami.

Art.5. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art.33 ust.1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

 

 ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przebywających w szpitalu dopuszcza się odwiedziny tylko osób dorosłych wskazanych przy przyjęciu do Szpitala.

Osoby odwiedzające muszą być zdrowe i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

·     pełne zaszczepienie przeciw covid-19, tzn. od przyjęcia ostatniej dawki upłynęły 2 tygodnie (zarówno schemat jedno jak i dwu dawkowy),

·     potwierdzony certyfikat przechorowania covid-19 do 6 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy),

·     negatywny wynik testu (antygenowego, PCR-u w kierunku zakażenia covid-19 (ważny 72 godz. od momentu pobrania).

 

ORGANIZACJA ODWIEDZIN:

·     odwiedziny odbywają się tylko w sobotę, niedzielę w godzinach: 10.00 do 18.00, w holu dolnym lub na terenie wokół Szpitala,

·     jednorazowo odwiedziny trwają do 30 minut w zamkniętej przestrzeni tj. hol lub 60 minut na zewnątrz budynku,

·     osoba odwiedzająca wchodzi do holu głównego Szpitala, ma mierzoną temperaturę 
i dezynfekuje ręce
 /bramka dezynfekcyjna/ i jest zobowiązana okazać:

ü certyfikat potwierdzający szczepienie, status ozdrowieńca lub aktualny wynik testu,

ü dokument tożsamości oraz podpisać KARTĘ ODWIEDZIN PACJENTA.

·     u pacjenta może przebywać  jednoczasowo tylko 1 osoba odwiedzająca,

·     w trakcie odwiedzin wszystkie osoby muszą mieć założoną jednorazową maseczkę medyczną (pacjent i osoba odwiedzająca) oraz zachować dystans od osób trzecich.

 

OSOBA ODWIEDZAJĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DO:

·     okazania personelowi Szpitala dokumentu tożsamości, certyfikatu szczepień, ozdrowieńca,

·     zmierzenia temperatury i dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem z Szpitala,

·     noszenia jednorazowych maseczek chirurgicznych na terenie całego budynku,

·     nie przemieszczać się po Szpitalu w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty,

·     zapoznanie się z regulaminem odwiedzin w czasie pandemii covid-19 i jego przestrzeganie.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego odwiedziny mogą zostać  zawieszone na czas określony przez Pełnomocnika ds. Lecznictwa.

 

 

ZWIŃ

 ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

 

 • Przyjęcia planowe odbywają się wg ustalonego na każdy dzień harmonogramu i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • Pacjent, rodzic/opiekun nie posiadający certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca w dniu przyjęcia zgłasza się do Izby Przyjęć, wypełnia druk wywiadu epidemiologicznego oraz wypełnia dokumentację. Następnie przechodzi na badanie do gabinetu lekarskiego.
 • Rodzice, którzy oczekują na dziecko w budynku Szpitala zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka medyczna zakrywająca usta i nos, dezynfekcja rak, dystans).