Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Dla pacjenta

Dostępność

Informacje o działalności Szpitala - tekst łatwy do czytania (ETR)

Deklaracja dostępności ROZWIŃ

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.dzieciecyszpital.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dzieciecyszpital.pl.

Dane teleadresowe

Pełna Nazwa

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Adres do korespondencji
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
31-503 Kraków
ul. Strzelecka 2

Adres e-mail
info@dzieciecyszpital.pl

Strona internetowa
www.dzieciecyszpital.pl

Status zgodności

Strona www.dzieciecyszpital.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

3. w serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu, głównie w kolorystyce jasnej wersji strony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- zmiana kontrastu,

- zmiana wielkości czcionki,

- na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Aplikacja internetowa
spi.dzieciecyszpital.pl/mpi/app/

Status zgodności

Aplikacja spi.dzieciecyszpital.pl/mpi/app/ jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aplikacja posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- zmiana kontrastu,

- zmiana wielkości czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej marketing@dzieciecyszpital.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św Ludwika w przy ul. Strzeleckiej 2 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św Ludwika w przy ul. Strzeleckiej 2 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
3. w obu budynkach szpitala możliwość skorzystania z toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
4. zapewnienie informacji  o topografii  budynku – tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń; możliwość uzyskania informacji od pracownika ochrony;
5. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego / Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. / Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1. możliwość umówienia wizyty drogą e-rejestracji.
2. osoba niepełnosprawna ma możliwość komunikacji ze szpitalem telefonicznie, mailowo lub za pomocą wniosku, w którym określa swoje potrzeby związane z wizytą w szpitalu. Gdy zachodzi taka konieczność, funkcjonariusz ochrony zawiadamia właściwego pracownika szpitala o przybyciu osoby niepełnosprawnej. Wskazany pracownik osobiście schodzi do pacjenta z niepełnosprawnością i oferuje mu pomoc, dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności. Gdy osoba niepełnosprawna jest naszym pacjentem, zawsze pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. To właśnie na ich wniosek może być udzielona pomoc wskazaną powyżej drogą.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 04.01.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

ZWIŃ