Gastroskopia

Istnieje możliwość wykonania odpłatnego badania po wcześniejszych, indywidualnych ustaleniach z lekarzem

Kwalifikację do badania przeprowadza  wyłącznie lekarz po przedstawieniu odpowiednich wyników.

Badanie u dzieci wykonywane w znieczuleniu ogólnym.

Wszelkie ustalenia - kwalifikacja, konieczne badania i ewentualny termin badania są wykonywane za pośrednictwem telefonu do Punktu Usług Komercyjnych.

Dni do dyspozycji: poniedziałek, środa, piątek