Przetarg nieograniczony pn"Roboty budowlane związane z modernizacją i naprawą tarasów zewnętrznych nad kotłownią i wentylatorownią w zakresie izolacji i uszczelnienia wraz pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie",DZP.271-23/17