Przetarg nieograniczony pn."Usługi polegające na funkcji Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim", znak sprawy: DZP.271-21/17