Przetarg nieograniczony pn. "Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych I pietra oraz na wszystkich klatkach schodowych budynku przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie" DZP.272-12/15