Oddziały

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie - Małopolskie Centrum Rehabilitacji  w Radziszowie

Lecznictwo zamknięte - Szpital dysponuje 92 łóżkami stacjonarnymi.