Pracownie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie - Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie

Baza diagnostyczna Szpitala dysponuje następującymi pracowniami:

Punkt Usług Komercyjnych