Przetarg nieograniczony pn. "Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych" Nr sprawy: 2/2017