Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Certyfikat systemu zarządzania

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital opracował, wdrożył i zamierza doskonalić System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001. Wspólne działania pracowników zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska z siedzibą w Warszawie i 4 lutego 2008 Szpital otrzymał pierwszy raz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez normę ISO 9001 na realizację usług z zakresu specjalistycznej opieki medycznej. W kwietniu 2018 podczas audytu kontrolnego potwierdzono zgodność z wymaganiami nowej wersji normy ISO 9001:2015. System Zarządzania Jakością był już czterokrotnie certyfikowany, ostatni raz w styczniu 2020 r. z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, programów zdrowotnych (lekowych), opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, rehabilitacji leczniczej. 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało pracy zespołowej, zaangażowania wszystkich pracowników, a jeszcze więcej wysiłku i dyscypliny wymaga utrzymanie go na wysokim poziomie i dbanie o ciągłe doskonalenie. Zarządzanie organizacją opiera się na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w Szpitalu. Ciągłe monitorowanie
i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.

Opisywane zamierzenia realizujemy poprzez następujące cele polityki jakościowej:

1. Ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług zdrowotnych:

- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nasz personel,

- korzystanie ze sprawdzonych dostawców i podwykonawców, zapewniających nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoką jakość dostarczanych urządzeń, materiałów i usług,

- organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo

-dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,

2. Zwiększenie liczby zadowolonych i usatysfakcjonowanych Pacjentów dzięki lepszemu poznaniu ich wymagań i oczekiwań,

3. Podnoszenie zakresu możliwości diagnostycznych i leczniczych dzięki modernizacji oraz zakupom nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej,

4. Zdobywanie środków na prowadzenie statutowej działalności; zakupy, remonty, inwestycje itp.,

Realizacja powyższych celów opiera się na wiedzy i umiejętnościach pracowników wspartych nowoczesnym sprzętem oraz na powszechnej świadomości, że za optymalną, zgodną
z potrzebami Pacjentów jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.


Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania jakością:

- uporządkowanie struktury organizacyjnej

- uporządkowanie działalności poprzez wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania

- podjęcie działań zespołowych

- identyfikacja i ocena ryzyka zagrażającego osiągnięciu celów przez Szpital oraz podejmowanie działań w celu jego obniżenia do akceptowanego poziomu

- wykorzystywanie szans do rozwoju jednostki 

- poprawa współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi szpitala

- szybka identyfikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów

- wzrost zaangażowania się pracowników- poprawa obiegu informacji i dokumentacji

- spełnianie możliwych do wykonania oczekiwań pacjentów

- wyższe miejsce w rankingu przy składaniu ofert do NFZ

- umacnianie dobrego wizerunku Szpitala