O nas

Dyrekcja

Dyrektor Szpitala

Stanisław Stępniewski

Asystent Dyrektora w Krakowie

mgr Elżbieta Biel

Pełnomocnik ds. Lecznictwa Zamkniętego w Krakowie

dr n. med. Katarzyna Przybyszewska

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego w Krakowie

lek. Piotr Staszak

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa , Koordynator ds. Promocji Zdrowia

mgr Aleksandra Rumińska

Zastępca Dyrektora ds. Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie

mgr Dorota Węglowska

Asystent Dyrektora w Radziszowie

mgr Izabela Karaś

Pełnomocnik ds. Lecznictwa w Radziszowie

dr n. med. Grażyna Spychałowicz - Brol