Wolontariat

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie chętnie nawiąże współpracę z firmami, fundacjami, stowarzyszeniami chcącymi zorganizować wydarzenia dla naszych pacjentów (teatrzyki, zajęcia edukacyjne, czytanki itp…..) oraz z osobami prywatnymi („wolontariat akcyjny”) przy organizacji okolicznościowych imprez czy akcji dotyczących promocji zdrowia organizowanych przez  Szpital lub w których Szpital bierze udział.


Kontakt
Olga Kutrzeba
12 619 86 78
okutrzeba@dzieciecyszpital.p