Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Organizacja pracy szpitala [aktualizacja 15.02]

 KRAKÓW – KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW

 

 ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ORAZ W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA

 

 • Ze względu na sytuację epidemiologiczną zalecamy rejestrację telefoniczną w godz. 8:00 - 17:00 pod nr tel. , 12 619 86 15, 12 619 86 52, 12 619 86 53, 12 619 86 54
 • Wizyty kontrolne w poradniach mogą się obywać w formie teleoprady lub wizyty osobistej. O trybie kolejnej wizyty decyduje lekarz w trakcie bieżącej konsultacji.
 • Termin wizyty osobistej w sytuacjach tego wymagających będzie można ustalić podczas teleporady
 • Wizyty pierwszorazowe i w trybie pilnym odbywają się tylko osobiście
 • Badania zlecone wcześniej oraz zlecone na bieżąco w ramach telekonsultacji są wykonywane
 • Wszyscy nasi pacjenci mają możliwość otrzymania e-recepty w ramach telekonsultacji
 • Apelujemy o zakładanie Internetowego Konta Pacjenta, co umożliwi natychmiastowe uzyskanie kodu wystawionej online recepty
 • Osoby przychodzące do szpitala muszą wypełnić bezpośrednio przed przyjęciem ankietę, którą otrzymacie Państwo na miejscu, ankietę można również wydrukować TUTAJ
 • Pacjenci umówieni do poradni alergologicznej celem odczulania, proszeni są o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu
 • Wznawiamy szczepienia w POZ
 • Wznawiamy działalność Punktu Usług Komercyjnych (poza spirometrią).
 • Od 18.01 br. wznawia działa poradnia logopedyczna
 • Diagnostyka USG odbywa się w zaplanowanych wcześniej terminach
 • Kontakt ws. terminów odczulania:

Gabinet zabiegowy: 12 619 86 49, lek. Maria Klimaszewska Rembiasz specjalista pediatrii i alergologii: 12 619 86 48, lek. Joanna Morawiecka Baranek specjalista pediatrii i alergologii: 12 619 86 59.

 

 

UWAGA! ZMANY LOKALIZACJI GABINETÓW

Od dnia 1.10.2020 Poradnia Dziecka Zdrowego w ramach POZ działa w nowej lokalizacji:

- Pacjentów zapraszamy do korzystania z wejścia głównego /nr 3, na I piętrze kierujemy się w lewo zgodnie z oznaczeniami proszę korzystać z windy lub klatki schodowej, oznakowany gabinet zlokalizowany jest na parterze, wychodząc korzystamy z wyjścia na parterze bezpośrednio przy poradni.

 - Poradnia Dziecka Chorego w ramach POZ od dnia 1.10.2020 znajduje się w nowej lokalizacji/dawna lokalizacja poradni dziecka zdrowego /-wejście / nr 4/ klatką schodową w prawym skrzydle budynku, wyjście odbywa się ta sama drogą.

 - Od dnia 2.10.2020 Gabinet Poradni Chorób Zakaźnych wraz z Gabinetem Szczepień, oraz Centrum Szczepień przeniesione zostają na parter w skrzydle lewym pawilonu, wejście do tych gabinetów odbywa się przez główne wejście /nr 3/, na pierwszym piętrze kierujemy się w lewo i zgodnie z oznaczeniami przez klatkę schodowa lub korzystają z windy przemieszczamy się na parter.

- Drugi gabinet Poradni Chorób Zakaźnych pozostaje w miejscu obecnej lokalizacji – gabinet nr 1.67

- Od dnia 13.10.2020 gabinet pediatry w ramach nocnej i świątecznej opieki jest zlokalizowany w gabinecie nr 1.66

Prosimy zwracać uwagę na nowe oznaczenia i kierować się zgodnie z informacją na nich zawartą.

 • Szczepienia w Poradni Chorób Zakaźnych są realizowane bez zmian dla dzieci do 2 r.ż. wg kalendarza szczepień. Należy wcześniej uzgodnić termin wizyty w rejestracji gł. szpitala, tel. 12 619 86 15 w godz. 8–15
 • Terminy wizyt i forma konsultacji mogą ulegać zmianie, co związane jest z sytuacją epidemiologiczną. Rodzice/opiekunowie będą informowani o zmianach odpowiednio wcześniej
 • Zachęcamy do korzystania z e-rejestracji
 • Wejście do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz do Poradni Specjalistycznych odbywa się wejściem głównym do Pawilonu Jakubowskiego (drzwi środkowe)
 • Proszę  przeglądać na naszej stronie internetowej komunikaty dotyczące poszczególnych poradni, które ze względu na specyfikę danej poradni mogą zawierać informacje uszczegółowione

 

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z HOSPITALIZACJĄ PACJENTÓW

 

Przyjęcia planowe do oddziałów Szpitala św. Ludwika w Krakowie odbywają się wg ustalonego na każdy dzień harmonogramu i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Przy przyjęciu do szpitala (w izbie przyjęć) oraz w czasie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, z dzieckiem może pozostać tylko jeden, cały czas ten sam, rodzic/opiekun (Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa)

 

W SZPITALU WPROWADZONY JEST BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 DZIECI, u których:

 

a) występują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych o nagłym początku (np. gorączka i duszność, kaszel, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku),

b) lub które miały bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach,

powinny zgłaszać się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu im. St. Żeromskiego oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie

OSOBY DOROSŁE o podobnych objawach powinny zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego.

Dzieci zaplanowane do przyjęcia do tutejszego szpitala (do diagnostyki):

a) przyjmowane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika oddziału z rodzicem/opiekunem

b) zgłaszają się do Izby Przyjęć Aprzestrzegając ustalonej godziny przyjęcia

 

Prosimy o punktualność, która zapobiegnie gromadzeniu się zbyt dużej ilości osób oczekujących na przyjęcie, zapewni bezpieczny dystans, a tym samym ograniczy ekspozycję na ewentualne czynniki zakaźne.

 

c) Dzieci przyjmowane do oddziałów w trybie planowym musza mieć wykonany 24-48 godz. wcześniej wymaz w kierunku SARS CoV 2:

 

- Wymaz jest wykonywany przed przyjęciem do szpitala, w Izbie Przyjęć A

- Wymaz może być również wykonany w miejscu zamieszkania 

 

d) Dzieci zgłaszające się do szpitala w trybie nieplanowym (nagłym), zgłaszają się do Izby Przyjęć B , gdzie najpierw zbierany jest wywiad od rodzica/opiekuna pacjenta (przez domofon). Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 kierowani są do Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu St. Żeromskiego

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga rodzice/opiekunowie pacjentów poradni specjalistycznych

 

** Telekonsultacja dla pacjentów poradni specjalistycznych oraz POZ:

Informacje otrzymacie Państwo drogą SMS, w przypadku zaakceptowania tej formy konsultacji prosimy o zwrotny SMS z podaniem imienia i nazwiska oraz nr Pesel. Specjalista z Państwa Poradni skontaktuje się telefonicznie w dniu wyznaczonej wizyty w czasie przeznaczonym na konsultację. Proszę wziąć pod uwagę ewentualne przesunięcie czasowe ze względu na specyfikę pracy poradni.

 

** Telekonsultacja dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Telefon odbierze lekarz i udzieli porady. Konsultacje są udzielane w godzinach pracy lekarzy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

- W dni powszednie w godz. 18:00 – 8:00

- W dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00

- Lekarz pediatra, tel. 12 619 8 616

- Lekarz internista, tel. 12 619 8661 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE KADROWE

 

Komunikat w sprawie realizacji staży, wolontariatu i praktyk studenckich w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

RADZISZÓW- KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW

 

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ORAZ W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALASzanowni Państwo Rodzicie/Opiekunowie Pacjentów Poradni Specjalistycznych

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań wywołanych przez koronawirusa SARS CoV2 wprowadza się zmiany w organizacji, których celem jest ograniczenie tych zakażeń, nie zmniejszy to jednak dostępności do opieki medycznej dla pacjenta wymagającego pomocy i leczenia. 

 

Od dnia 28września 2020r. obowiązują w WSSDz Radziszów następujące ustalenia: 

 

Wprowadza się teleporady poradnia logopedyczna, rehabilitacyjna, neurologiczna. 

 1. pacjenci skierowani w trybie pilnym, oczekujący na wizytę pierwszorazową będą wstępnie konsultowani telefonicznie przez lekarza poradni i otrzymają termin przyjęcia do poradni, uwzględniający stan zdrowia.

 2. osoby umówione na konsultację do poradni muszą wypełnić bezpośrednio przed przyjęciem ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta.

Telekonsultacja dla pacjentów poradni specjalistycznych:

 

 1. specjalista z Poradni skontaktuje się telefonicznie w dniu wyznaczonej wizyty w czasie przeznaczonym na konsultację. Proszę wziąć pod uwagę ewentualne przesunięcie czasowe ze względu na specyfikę pracy poradni,

 2. lekarze poradni są dostępni w godzinach wcześniej wyznaczonych na wizytę,

 3. wszyscy nasi pacjenci mają możliwość otrzymania e-recepty w ramach telekonsultacji,

 4. terminy wizyt i forma konsultacji mogą ulegać zmianie, co związane jest z sytuacją epidemiologiczną. Rodzice/opiekunowie będą informowani o zmianach odpowiednio wcześniej,

Rejestracja tylko i wyłącznie telefoniczna czynna codziennie od godz. 7:30 - 14:00 pod nr telefonu 12 275 17 51 wew.1 Przy wejściu na Izbę Przyjęć wystawiona jest skrzynka na skierowania i inne dokumenty związane z leczeniem (skierowania do szpitala, poradni, badania, kserokopia dokumentacji medycznej). 

 

Pozostałe poradnie i pracownie funkcjonują bez zmian. Basen jest czynny tylko dla pacjentów oddziału stacjonarnego.

 

Przyjęcia planowe na odział dzienny:

 1. pacjenci zgłaszają się do Izby Przyjęć w wyznaczonym terminie i godzinie, wchodzą na wezwanie pracownika,

 2. dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie są przyjmowane.

Prosimy o punktualność, która zapobiegnie gromadzeniu się zbyt dużej ilości osób oczekujących na przyjęcie, zapewni bezpieczny dystans, a tym samym ograniczy ekspozycję na ewentualne czynniki zakaźne.

 

------------------------------------------------------

 

 

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH
Z HOSPITALIZACJĄ PACJENTÓW

 

 Wprowadza się zmanię zasad przyjęć planowych na odział stacjonarny:

 

a)     pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w wyznaczonym dniu oraz o ustalonej godzinie,  celem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV-2, po pobraniu wymazu z nosogardła pacjent wracają do domu i oczekują na informację telefoniczną ze szpitala,

 

b)    pacjenci, u których wynik wymazu jest ujemny, są przyjmowani do szpitala po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia w ciągu 2 dni,

 

c)     u rodziców/opiekunów, którzy towarzyszą dzieciom w czasie hospitalizacji, wykonujemy wymaz w kierunku SARS CoV-2, nie ma możliwości wymiany rodzica/opiekuna przebywającego z dzieckiem w szpitalu,

 

d)    pacjent może również zgłosić się do szpitala z aktualnym, ujemnym wynikiem wymazu (nie starszym niż dwa dni), wykonanym poza szpitalem,

 

e)     w uzasadnionych przypadkach pobieramy pacjentowi/opiekunowi wymazu w kierunku SARS CoV-2 w dniu przyjęcia i kierujemy  do izolatki szpitala, pacjent, u którego wynik wymazu jest ujemny, jest przyjmowany na oddział.

 

Przy przyjęciu do szpitala (w izbie przyjęć) oraz w czasie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, z dzieckiem może pozostać tylko jeden, cały czas ten sam, rodzic/opiekun (przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczkami).

 

Prosimy o punktualność, która zapobiegnie gromadzeniu się zbyt dużej ilości osób oczekujących na przyjęcie, zapewni bezpieczny dystans, a tym samym ograniczy ekspozycję na ewentualne czynniki zakaźne.

 

W SZPITALU WPROWADZONY JEST BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 DZIECI, u których:

a) występują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych o nagłym początku (np. gorączka, duszność, kaszel, katar, ból gardła, bóle mięśni, biegunka, utrata węchuo nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku),

b) lub które miały bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach,

powinny zgłaszać się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu im. St. Żeromskiego oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

OSOBY DOROSŁE o podobnych objawach powinny zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim.

---------------------------------------------------------------------------------------