Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

ORGANIZACJA PRACY SZPITALA [aktualizacja 14.05]

KRAKÓW   KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW

 

ORGANIZACJA  ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORADNIACH  SPECJALISTYCZNYCH ORAZ W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA

 

Pacjentom zgłaszającym się do poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych naszego szpitala może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun

 

 • Pracownia tomografii komputerowej oraz pracownia RTG stopniowo wznawiają przyjęcia planowe
 • Pracownie EEG i USG stopniowo wznawiają przyjęcia planowe
 • Punkt Usług Komercyjnych jest czynny w godz. 8:00 - 12:00 od poniedziałku do piątku (odbiór wyników badań również w tym terminie)
 • Odczulanie zostało wznowione na zmienionych zasadach. Prosimy kontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia terminu zabiegu.
 • Szczepienia w POZ zostały wznowione na zmienionych zasadach. Należy wcześniej uzgodnić termin, tel. 12 619 86 88 w godz. 8-14.
 • Szczepienia w Poradni Chorób Zakaźnych zostały wznowione dla dzieci do 2 r.ż. wg kalendarza szczepień. Należy wcześniej uzgodnić termin   w rejestracji gł. szpitala, tel. 12 619 86 15 w godz. 8–15.
 • Stopniowo wznawiamy przyjęcia planowe do oddziałów Szpitala św. Ludwika w Krakowie. Będą się one odbywały wg ustalonego na każdy dzień harmonogramu i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • ZAWIESZAMY DO ODWOŁANIA WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ORAZ SKIEROWAŃ. W przypadkach pilnych, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny z lekarzem.
 • REJESTRACJA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH DO ODWOŁANIA BĘDZIE CZYNNA DO GODZ. 15:00

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH  Z  HOSPITALIZACJĄ PACJENTÓW

 

Stopniowo wznawiamy przyjęcia planowe do oddziałów Szpitala św. Ludwika w Krakowie. Będą się one odbywały wg ustalonego na każdy dzień harmonogramu i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Przy przyjęciu do szpitala (w izbie przyjęć) oraz w czasie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, z dzieckiem może pozostać tylko jeden, cały czas ten sam, rodzic/opiekun

 

W SZPITALU WPROWADZONY JEST BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN

---------------------------------------------------------------------------------------

 

1. DZIECI, u których:

 

a) występują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych o nagłym początku (głównie gorączka i duszność),

b) lub które miały kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach,

powinny zgłaszać się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu im. St. Żeromskiego oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie

OSOBY DOROSŁE o podobnych objawach powinny zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego.

2. Dzieci zaplanowane do przyjęcia do szpitala (do diagnostyki):

 

a) przyjmowane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika oddziału z rodzicem/opiekunem

 

b) zgłaszają się do Izby Przyjęć A przestrzegając ustalonej wcześniej telefonicznie godziny przyjęcia

 

c) po rejestracji w Izbie Przyjęć A dziecko zgłaszające się do szpitala ma wykonany wymaz w kierunku COVID-19. Rodzicowi  towarzyszącemu dziecku podczas całej hospitalizacji, również pobieramy wymaz.

 

d) w oddziale docelowym pacjent wraz z rodzicem/opiekunem, do czasu uzyskania wyniku wymazu, zostają poddani izolacji w wyznaczonej sali chorych. W związku z tym powinni zaopatrzyć się w niezbędne rzeczy osobiste, środki higieny, termos na wrzątek. Rodzice/opiekunowie dokonują  zakupu  posiłków w firmie cateringowej.

 

3. Dzieci zgłaszające się do szpitala:

 

W przedsionku przed Izbą Przyjęć B poddawani są segregacji. Polega ona na zebraniu wywiadu (przez domofon) od rodzica/opiekuna pacjenta. W zależności od danych z wywiadu pacjenci są kierowani:

 

 1. Bez objawów infekcji - do   Izby Przyjęć A
 1. Z objawami infekcyjnymi – do Izby Przyjęć B
 1. Z podejrzeniem COVID-19 – do Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu St. Żeromskiego

4. Wejście do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz do Poradni Specjalistycznych odbywa się wejściem głównym do Pawilonu Jakubowskiego (drzwi środkowe).

---------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICIE/OPIEKUNOWIE PACJENTÓW PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

** W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, ograniczamy świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Prosimy o korzystanie z możliwości telekonsultacji.

 

Pacjenci skierowani w trybie pilnym, oczekujący na wizytę pierwszorazową, proszeni są o kontakt telefoniczny z lekarzem poradni, który zdecyduje o trybie przyjęcia. Lekarze poradni są dostępni w godzinach wcześniej wyznaczonych na wizytę.

 

Proszę również przeglądać na naszej stronie komunikaty dotyczące poszczególnych poradni, które ze względu na specyfikę danej poradni mogą zawierać informacje uszczegółowione.

 

Wszyscy nasi pacjenci mają możliwość otrzymania e-recepty więc w tych przypadkach wystarczy kontakt w ramach telekonsultacji.

 

Apelujemy o zakładanie Internetowego Konta Pacjenta, co umożliwi natychmiastowe uzyskanie kodu wystawionej online recepty.

 

** Pacjenci Poradni Specjalistycznych oraz POZ mogą skorzystać z TELEKONSULTACJI. Informacje otrzymacie Państwo drogą SMS, w przypadku zaakceptowania tej formy konsultacji prosimy o zwrotny SMS z podaniem imienia i nazwiska oraz nr Pesel. Specjalista z Państwa Poradni skontaktuje się telefonicznie w dniu wyznaczonej wizyty w czasie przeznaczonym na konsultację. Proszę wziąć pod uwagę ewentualne przesunięcie czasowe ze względu na specyfikę pracy poradni.

 

** Pacjenci Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej również mogą skorzystać z TELEKONSULTACJI. Telefon odbierze lekarz i udzieli porady. Konsultacje są udzielane w godzinach pracy lekarzy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

 

- W dni powszednie w godz. 18:00 – 8:00

- W dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00

- Lekarz pediatra, tel. 12 619 8685

- Lekarz internista, tel. 12 619 8661

 

---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE KADROWE

 

Komunikat w sprawie realizacji staży, wolontariatu i praktyk studenckich w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

RADZISZÓW   KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW

 

 • Wznawiamy przyjęcia do szpitala w ramach stacjonarnego oddziału rehabilitacyjnego - po wcześniejszym ustaleniu terminu 

 • Wznawiamy świadczenia w poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, poradni urazowo – ortopedycznej) – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, pozostaje możliwość udzielenia teleporady

 • Rejestracja do poradni specjalistycznych czynna w godz. 8.00 - 14:00

 • Wznawiamy udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej dla dzieci i dorosłych

 • Wznawiamy pracę pracowni eeg , rtg i usg (pacjenci będą przyjmowani po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

 • Wznawiamy wydawanie zaświadczeń oraz skierowań

 • W szpitalu wprowadzony jest bezwzględny zakaz odwiedzin

 • Wszystkie sprawy dotyczące pacjenta załatwiane są na izbie przyjęć z wyjątkiem fizjoterapii ambulatoryjnej

 • Skierowania na fizjoterapię ambulatoryjną lub wizytę fizjoterapeutyczną prosimy wrzucić w kopercie do skrzynki pocztowej usytuowanej przy wejściu na fizjoterapię dla dorosłych. 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 DZIECI, u których:

 

a) występują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych o nagłym początku (głównie gorączka i duszność), 

b) lub które miały kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach, powinny zgłaszać się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu im. St. Żeromskiego oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie

OSOBY DOROSŁE o podobnych objawach powinny zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego.

2. Dzieci zaplanowane do przyjęcia do szpitala:

 

a) przyjmowane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika oddziału z rodzicem/opiekunem

b) zgłaszają się do Izby Przyjęć przestrzegając ustalonej wcześniej telefonicznie godziny przyjęcia

c) po rejestracji w Izbie Przyjęć dziecko zgłaszające się do szpitala ma wykonany wymaz w kierunku COVID-19. Rodzicowi towarzyszącemu dziecku podczas całej hospitalizacji, również pobieramy wymaz.

d) w oddziale docelowym pacjent wraz z rodzicem/opiekunem, do czasu uzyskania wyniku wymazu, zostają poddani izolacji w wyznaczonej sali chorych. W związku z tym powinni zaopatrzyć się w niezbędne rzeczy osobiste, środki higieny, zimne napoje. Rodzice/opiekunowie dokonują zakupu posiłków w dziale żywienia w Radziszowie

 

3. Dzieci zgłaszające się do szpitala:

 

Dzień przed planowanym przyjęciem lekarz szpitala w Radziszowie dzwoni do pacjenta i przeprowadza wywiad epidemiologiczny według obowiązujących procedur. W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się pod Izbę Przyjęć, dokonuje dezynfekcji walizek, ma mierzoną temperaturę i wprowadzany jest do gabinetu zabiegowego gdzie ma pobierany wymaz na Covid-19.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt telefoniczny:

Fizjoterapia ambulatoryjna 881 038 460

Rejestracja do Poradni, Pracowni RTG, USG i EEG 728 421 987, 12 275 17 51 wew. 1 godz. od 8.00-14.00

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej 881 037 967 od 11.30-14.00