Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

ORGANIZACJA PRACY SZPITALA [aktualizacja 21.10]

 KRAKÓW – KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW

 

 ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ORAZ W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA

 

 • Ze względu na sytuację epidemiologiczną zalecamy rejestrację telefoniczną w godz. 7:30 - 18:00 
 • Od 19.10.2020, wizyty kontrolne w poradniach specjalistycznych odbywać się będą w formie teleporady (nie dotyczy poradni szczepień)
 • Termin wizyty osobistej w sytuacjach tego wymagających będzie można ustalić podczas teleporady
 • Wizyty pierwszorazowe oraz pierwszorazowe w trybie pilnym odbywają się jak dotychczas
 • Badania zlecone wcześniej oraz zlecone na bieżąco w ramach telekonsultacji są wykonywane
 • Wszyscy nasi pacjenci mają możliwość otrzymania e-recepty w ramach telekonsultacji
 • Apelujemy o zakładanie Internetowego Konta Pacjenta, co umożliwi natychmiastowe uzyskanie kodu wystawionej online recepty
 • Osoby przychodzące do szpitala muszą wypełnić bezpośrednio przed przyjęciem ankietę, którą otrzymacie Państwo na miejscu, ankietę można również wydrukować TUTAJ
 • Pacjenci umówieni do poradni alergologicznej celem odczulania, proszeni są o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu

Kontakt ws. terminów odczulania:

Gabinet zabiegowy: 12 619 86 49, lek. Maria Klimaszewska Rembiasz specjalista pediatrii i alergologii: 12 619 86 48, lek. Joanna Morawiecka Baranek specjalista pediatrii i alergologii: 12 619 86 59.

DO ODWOŁANIA NIECZYNNE SĄ:
 • POZ Dziecko Zdrowe
 • Centrum Szczepień
 • Punkt Usług Komercyjnych
 • Poradnia Logopedyczna
 • Diagnostyka USG pacjentów planowych - poza przypadkami pilnymi - jest wstrzymana do odwołana

 

UWAGA! ZMANY LOKALIZACJI GABINETÓW

Od dnia 1.10.2020 Poradnia Dziecka Zdrowego w ramach POZ działa w nowej lokalizacji:

- Pacjentów zapraszamy do korzystania z wejścia głównego /nr 3, na I piętrze kierujemy się w lewo zgodnie z oznaczeniami proszę korzystać z windy lub klatki schodowej, oznakowany gabinet zlokalizowany jest na parterze, wychodząc korzystamy z wyjścia na parterze bezpośrednio przy poradni.

 - Poradnia Dziecka Chorego w ramach POZ od dnia 1.10.2020 znajduje się w nowej lokalizacji/dawna lokalizacja poradni dziecka zdrowego /-wejście / nr 4/ klatką schodową w prawym skrzydle budynku, wyjście odbywa się ta sama drogą.

 - Od dnia 2.10.2020 Gabinet Poradni Chorób Zakaźnych wraz z Gabinetem Szczepień, oraz Centrum Szczepień przeniesione zostają na parter w skrzydle lewym pawilonu, wejście do tych gabinetów odbywa się przez główne wejście /nr 3/, na pierwszym piętrze kierujemy się w lewo i zgodnie z oznaczeniami przez klatkę schodowa lub korzystają z windy przemieszczamy się na parter.

- Drugi gabinet Poradni Chorób Zakaźnych pozostaje w miejscu obecnej lokalizacji – gabinet nr 1.67

- Od dnia 13.10.2020 gabinet pediatry w ramach nocnej i świątecznej opieki jest zlokalizowany w gabinecie nr 1.66

Prosimy zwracać uwagę na nowe oznaczenia i kierować się zgodnie z informacją na nich zawartą.

 • Szczepienia w POZ są realizowane bez zmian. Należy wcześniej uzgodnić termin wizyty, tel. 12 619 86 88 w godz. 8-14
 • Szczepienia w Poradni Chorób Zakaźnych są realizowane bez zmian dla dzieci do 2 r.ż. wg kalendarza szczepień. Należy wcześniej uzgodnić termin wizyty w rejestracji gł. szpitala, tel. 12 619 86 15 w godz. 8–15
 • Terminy wizyt i forma konsultacji mogą ulegać zmianie, co związane jest z sytuacją epidemiologiczną. Rodzice/opiekunowie będą informowani o zmianach odpowiednio wcześniej
 • Zachęcamy do korzystania z e-rejestracji
 • Wejście do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz do Poradni Specjalistycznych odbywa się wejściem głównym do Pawilonu Jakubowskiego (drzwi środkowe)
 • Proszę  przeglądać na naszej stronie internetowej komunikaty dotyczące poszczególnych poradni, które ze względu na specyfikę danej poradni mogą zawierać informacje uszczegółowione

 

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z HOSPITALIZACJĄ PACJENTÓW

 

Przyjęcia planowe do oddziałów Szpitala św. Ludwika w Krakowie odbywają się wg ustalonego na każdy dzień harmonogramu i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Przy przyjęciu do szpitala (w izbie przyjęć) oraz w czasie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, z dzieckiem może pozostać tylko jeden, cały czas ten sam, rodzic/opiekun (Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa)

 

W SZPITALU WPROWADZONY JEST BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 DZIECI, u których:

 

a) występują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych o nagłym początku (np. gorączka i duszność, kaszel, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku),

b) lub które miały bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach,

powinny zgłaszać się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu im. St. Żeromskiego oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie

OSOBY DOROSŁE o podobnych objawach powinny zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego.

Dzieci zaplanowane do przyjęcia do tutejszego szpitala (do diagnostyki):

a) przyjmowane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pracownika oddziału z rodzicem/opiekunem

b) zgłaszają się do ustalonego telefonicznie miejsca rejestracji, przestrzegając ustalonej godziny przyjęcia.

Prosimy o punktualność, która zapobiegnie gromadzeniu się zbyt dużej ilości osób oczekujących na przyjęcie, zapewni bezpieczny dystans, a tym samym ograniczy ekspozycję na ewentualne czynniki zakaźne.

c) Dzieci przyjmowane do oddziałów w trybie planowym musza mieć wykonany 24-48 godz. wcześniej wymaz w kierunku SARS CoV 2:

 

- Wymaz jest wykonywany w Izbie Przyjęć B szpitala w wyznaczonym terminie, o którym telefoniczne zostaniecie Państwo poinformowani przez lekarzy z danego oddziału.

- Wymaz może być również wykonany w miejscu zamieszkania 

d) Dzieci zgłaszające się do szpitala w trybie nieplanowym, zgłaszają się do Izby Przyjęć B (w Pawilonie Jakubowskiego), gdzie poddawane są segregacji. Polega ona na zebraniu wywiadu od rodzica/opiekuna pacjenta (przez domofon). Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 kierowani są do Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu St. Żeromskiego

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga rodzice/opiekunowie pacjentów poradni specjalistycznych

 

** Telekonsultacja dla pacjentów poradni specjalistycznych oraz POZ:

Informacje otrzymacie Państwo drogą SMS, w przypadku zaakceptowania tej formy konsultacji prosimy o zwrotny SMS z podaniem imienia i nazwiska oraz nr Pesel. Specjalista z Państwa Poradni skontaktuje się telefonicznie w dniu wyznaczonej wizyty w czasie przeznaczonym na konsultację. Proszę wziąć pod uwagę ewentualne przesunięcie czasowe ze względu na specyfikę pracy poradni.

 

** Telekonsultacja dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Telefon odbierze lekarz i udzieli porady. Konsultacje są udzielane w godzinach pracy lekarzy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

- W dni powszednie w godz. 18:00 – 8:00

- W dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00

- Lekarz pediatra, tel. 12 619 8 616

- Lekarz internista, tel. 12 619 8661 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE KADROWE

 

Komunikat w sprawie realizacji staży, wolontariatu i praktyk studenckich w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

RADZISZÓW- KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW

 

 

 ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ORAZ W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH SZPITALA

 

Szanowni Państwo Rodzicie/Opiekunowie Pacjentów Poradni Specjalistycznych

 

W związku ze zwiększającą  się liczbą zachorowań wywołanych przez koronawirusa SARS CoV2 wprowadza się zmiany w organizacji, których celem jest ograniczenie tych zakażeń, nie zmniejszy to jednak dostępności do opieki medycznej dla pacjenta wymagającego  pomocy
i leczenia. Od dnia 18 sierpnia 2020r. obowiązują w WSSDz Radziszów następujące ustalenia:

 

Wprowadza się teleporady poradnia logopedyczna, rehabilitacyjna, neurologiczna.

a) pacjenci skierowani w trybie pilnym, oczekujący na wizytę pierwszorazową będą wstępnie konsultowani telefonicznie przez lekarza poradni i otrzymają termin przyjęcia do poradni, uwzględniający stan zdrowia.

b) osoby umówione na konsultację do poradni muszą wypełnić bezpośrednio przed przyjęciem ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta.

 

Telekonsultacja dla pacjentów poradni specjalistycznych:

 

a)   specjalista z Poradni skontaktuje się telefonicznie w dniu wyznaczonej wizyty w czasie przeznaczonym na konsultację. Proszę wziąć pod uwagę ewentualne przesunięcie czasowe ze względu na specyfikę pracy poradni, lekarze poradni są dostępni w godzinach wcześniej wyznaczonych na wizytę,

c)     wszyscy nasi pacjenci mają możliwość otrzymania e-recepty w ramach telekonsultacje,

d) terminy wizyt i forma konsultacji mogą ulegać zmianie, co związane jest z sytuacją epidemiologiczną. Rodzice/opiekunowie będą informowani o zmianach odpowiednio wcześniej,

 

Rejestracja jest czynna w godz. 7:30 - 14:00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zalecamy rejestrację telefoniczną, drogą elektroniczną (e-mail). Pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Przy wejściu do Poradni jest wystawiona skrzynka na skierowania.

 

Pozostałe poradnie i pracownie funkcjonują bez zmian.

 

Basen jest czynny tylko dla pacjentów oddziału stacjonarnego.

 

Przyjęcia planowe na odział dzienny:

a)     pacjenci zgłaszają się do Izby Przyjęć w wyznaczonym terminie i godzinie, wchodzą na wezwanie pracownika,

b)     dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie są przyjmowane.

 

Prosimy o punktualność, która zapobiegnie gromadzeniu się zbyt dużej ilości osób oczekujących na przyjęcie, zapewni bezpieczny dystans, a tym samym ograniczy ekspozycję na ewentualne czynniki zakaźne.

 

c) Dzieci przyjmowane do oddziałów w trybie planowym przy przyjęciu mają wykonany wymaz w kierunku SARS CoV 2 ( szybki test antygenowy):
 
- Wymaz jest wykonywany w Izbie Przyjęć A szpitala w wyznaczonym do przyjęcia terminie, o którym telefoniczne zostaniecie Państwo poinformowani przez lekarzy z danego oddziału.


c) Dzieci zgłaszające się do szpitala w trybie nieplanowym, zgłaszają się do Izby Przyjęć B (główny budynek szpitala, wejście 2), gdzie poddawane są segregacji. Polega ona na zebraniu wywiadu od rodzica/opiekuna pacjenta (przez domofon).

Wejście do Izby Przyjęć A – przyjęcia planowe – odbywa się głównym wejściem – nr 1 - od strony ul. Strzeleckiej.

 

Wejście do Izby Przyjęć B – przyjęcia nagłe – domofon do triage’u – na tyłach budynku głównego – wejście 2, należy obejść budynek i kierować się zgodnie z oznaczeniami.

 

 

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH
Z HOSPITALIZACJĄ PACJENTÓW

 

Przyjęcia planowe do Szpitala Rehabilitacyjnego  w Radziszowie odbywają się wg ustalonego na każdy dzień harmonogramu i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Wprowadza się zmanię zasad przyjęć planowych na odział stacjonarny:

 

a)  w wyznaczonym dniu oraz o ustalonej godzinie, pacjenci zgłaszają się doszpitala (do Izby Przyjęć), celem pobrania wymazu w kierunku Covid19, po pobraniu wymazu wracają do domu i oczekują na informację telefoniczną ze szpitala,

b)   pacjenci, u których wynik wymazu jest ujemny, mogą zostać przyjęci do szpitala po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia,

c)  u rodziców/opiekunów, którzy towarzyszą dzieciom w czasie hospitalizacji, wykonujemy wymaz w kierunku Covid19, nie ma możliwości wymiany rodzica/opiekuna przebywającego z dzieckiem w szpitalu,

d) pacjent może również zgłosić się do szpitala z aktualnym, ujemnym wynikiem wymazu (nie starszym niż dwa dni), wykonanym poza szpitalem,

lub

e)     pobieramy wymazu w kierunku Covid19 w dniu przyjęcia i kierujemy pacjenta  do izolatorum, pacjenci, u których wynik wymazu jest ujemny, zostaną przyjęci na oddział.

 

Przy przyjęciu do szpitala (w izbie przyjęć) oraz w czasie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, z dzieckiem może pozostać tylko jeden, cały czas ten sam, rodzic/opiekun (Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa).

 

Prosimy o punktualność, która zapobiegnie gromadzeniu się zbyt dużej ilości osób oczekujących na przyjęcie, zapewni bezpieczny dystans, a tym samym ograniczy ekspozycję na ewentualne czynniki zakaźne.

 

W SZPITALU WPROWADZONY JEST BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 DZIECI, u których:

 

a) występują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych o nagłym początku (np. gorączka
i duszność,
 kaszel, utrata węchuo nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku),

b) lub które miały bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach,

powinny zgłaszać się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu im. St. Żeromskiego oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

OSOBY DOROSŁE o podobnych objawach powinny zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim.

 

---------------------------------------------------------------------------------------