Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Oddziały

III Oddział Kliniczny Pediatrii, Reumatologii z pododdziałem Alergologii

III Oddział Kliniczny Pediatrii, Reumatologii z pododdziałem Alergologii

Kierownik Oddziału:
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, specjalista pediatra, specjalista reumatolog

Lekarz koordynujący Pododdział Alergologii:
Lek. Maria Klimaszewska-Rembiasz, specjalista pediatra, specjalista alergolog

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek:
mgr piel. Alina Koźlak, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Specjaliści:

lek. Maria Klimaszewska – Rembiasz - specjalista alergologii

lek. Wojciech Kmiecik - specjalista pediatrii

lek. Małgorzata Kurbiel - specjalista pediatrii

lek. Elżbieta Mężyk - specjalista pediatrii, specjalista reumatolog

lek. Joanna Morawiecka – Baranek - specjalista alergologii

lek. Małgorzata Sobczyk – specjalista pediatra, specjalista reumatolog 

dr n. med. Dorota Turowska – Heydel – specjalista pediatra, specjalista reumatolog 

 

Kontakt:

lekarze rezydenci: 12 619 86 30

Lekarze specjaliści: 12 619 86 21

Pielęgniarki: 12 619 86 31

Sekretariat: 12 619 86 32

e-mail: reumatologia@dzieciecyszpital.pl

 

W skład wielospecjalistycznego III Oddziału Klinicznego Pediatrii i Reumatologii wchodzi:

Personel medyczny stanowią doświadczeni lekarze - specjaliści w zakresie: pediatrii, reumatologii, alergologii, lekarze rezydenci odbywający specjalizację w dziedzinie pediatrii, lekarze realizujący staże w zakresie reumatologii ,pediatrii i alergologii. wykwalifikowane pielęgniarki, psycholodzy kliniczni. 

Wszyscy członkowie zespołu regularnie uczestniczą w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Na Oddziale hospitalizowane są dzieci i młodzież w wieku od 2 do 18 lat. Każdy mały pacjent traktowany jest indywidualnie, serdecznie, z należnym szacunkiem i godnością. Proces diagnostyczno – terapeutyczny obejmuje wykonanie szeregu różnorodnych badań laboratoryjnych i obrazowych, a także przeprowadzenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, a następnie zaplanowanie optymalnego wielospecjalistycznego sposobu leczenia. Kontynuacja leczenia i monitorowanie jego bezpieczeństwa i skuteczności odbywa się w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych.

 

DZIAŁ REUMATOLOGICZNY
zajmuje się dziećmi z coraz liczniej występującymi chorobami autoimmunologicznymi, tradycyjnie określanymi chorobami reumatologicznymi – inaczej nazywanymi chorobami tkanki łącznej oraz rzadkimi chorobami metabolicznymi. Prowadzone są programy terapeutyczne nowoczesnego leczenia biologicznego pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) oraz enzymatyczna terapia zastępcza (ETZ) dla dzieci z chorobą Huntera (mukopolisacharydozą typu II) i chorobą Gauchera.

 

CHOROBY RZADKIE I ULTRARZADKIE
Na Oddziale otaczamy opieką pacjentów z chorobami zapalnymi, rzadkimi i ultrarzadkimi z całej Polski. Prowadzimy kompleksową diagnostykę, a w wielu wypadkach także leczenie.

Diagnozę i leczenie mogą u nas uzyskać osoby, których dotyczą m.in.:
  • choroby autoimmunologiczne i autozapalne, powszechnie nazywane "reumatycznymi",
  • CRMO - przewlekłe niebakteryjne zapalenie kości i szpiku,
  • młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS),
  • choroba Stilla,
  • zapalenie błony naczyniowej oka związane z MIZS (MIZS, ZBNO),
  • przewlekłe układowe choroby tkanki łącznej: zapalenie mięśni, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzina ograniczona i układowa, Zespół Sjogrena, MCTD, ch. IgG4 i inne choroby z grupy układowych zapaleń naczyń: Choroba Kawasakiego, Ch. Henocha-Schonleina, ziarniniakowatość Wegenera, ch. Ch. Behceta, GZT i inne.

 

Programy terapeutyczne
zęść pacjentów z rozpoznaniem niektórych z wyżej wymienionych chorób jest objętych w naszym Szpitalu specjalnymi programami terapeutycznymi w ramach  programów lekowych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. W ich ramach leczone są między innymi dzieci z MIZS, Mukopolisacharydozą typu I, II oraz VI, chorobą Gaucher`a, chorobą Fabry`ego. 

Realizujemy programy terapeutyczne w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) we wszystkich postaciach klinicznych (W-MIZS, N-MIZS - inhibitory TNF, Inhibitory IL-6), w chorobie Stilla (postać układowa MIZS, U-MIZS) - stosujemy innowacyjne leczenie za pomocą blokerów interleukiny 1 i IL-6 (IL-1) oraz w młodzieńczych spondyloartropatiach (MSpA - MIZS-ERA - MŁZS) leki anty-TNF i anty-IL-17. 

Jesteśmy w trakcie starań o utworzenie ośrodka referencyjnego dla chorych na dystrofię mięśniową Duchanne'a oraz neurofibromatozy typu I (NF1, nerwiakowłókniakowatość typu I, choroba von Recklinghausena).

Prowadzimy także leczenie w ramach badań klinicznych - są to programy wdrażania nowych, innowacyjnych terapii w chorobach reumatycznych i chorobach rzadkich.

Ponadto prowadzimy innowacyjne terapie w ramach ratunkowego dostępu do technologii medycznych (RDTL), a także innowacyjne terapie w ramach rozszerzenia wskazań, zgodnie z najnowszymi naukowymi rekomendacjami światowymi - za zgodą i we współpracy z Komisją Bioetyczną.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy potrzebują troskliwej opieki, szczegółowej diagnostyki i wyjątkowego leczenia.