Oddziały

Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych

Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych

Kierownik Oddziału:
Dr n. med. Katarzyna Przybyszewska, specjalista pediatra, specjalista gastroenterolog, specjalista gastroenterologii dziecięcej

Kierownik Pododdziału Alergologii:
Lek. Maria Klimaszewska-Rembiasz, specjalista pediatra, specjalista alergolog

Pielęgniarka Oddziałowa:
Lic. Danuta Boroń

Specjaliści:

Lek. Łukasz Drzewiecki, specjalista pediatra 
Lek. Małgorzata Bryksy, specjalista pediatra, specjalista gastroenterolog 
Lek. Aleksandra Kapała, specjalista pediatra
Lek. Agata Migas - Majoch, specjalista pediatra

Kontakt:

Lekarze:  + 48 12 619 86 33,
Pielęgniarki: + 48 12 619 86 63
 
 
 
 W skład Oddziału Pediatrycznego Dzieci Starszych wchodzą:

Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych obejmuje opieką pacjentów ze wszystkimi chorobami wieku dziecięcego. W Oddziale hospitalizowani są pacjenci z chorobami układu pokarmowego (ostrymi biegunkami), układu oddechowego (zapalenie ucha, zapalenie gardła), ostrymi reakcjami alergicznymi, zatruciami. W oddziale znajduje się sala intensywnego nadzoru, przeznaczona dla dzieci przebywających w szpitalu, a okresowo wymagających wzmożonej opieki.

Sala Intensywnego Nadzoru wyposażona jest w:

  • kardiomonitory, 
  • pulsoksymetry, 
  • defibrylator,
  • respirator.