Harmonogram Pracy Lekarzy POZ

PORADNIA DZIECKA ZDROWEGO

Lek med. Grażyna Glonek

 Poniedziałek: 08:00-11:00
Wtorek: 11:00-15:00
Środa: 11:00-14:00  
Czwartek: 15:00-18:00 
Piątek: 10:00-11:00

Lek med. Anna Pawlikowska

Poniedziałek: 11:00 - 14:00 
Wtorek: 08:00 - 11:00
Środa: 08:00-11:00 
Czwartek: 11:00-15:00  
Piątek: -11:00-15:00

Lek med. Anna Dudek

Poniedziałek: 11:00 - 15:35 (Gab. endokr. 1.34)
Wtorek: 15:00 - 18:00 
Środa: 12:00-14:20 - (Gab. nefr. 1.64)
Czwartek: 08:00-11:00 
Piątek: 08:00 - 10:00

PORADNIA DZIECKA CHOREGO

Lek med. Grażyna Glonek

Poniedziałek: 11:00-14:00 
Wtorek: 08:00-11:00 
Środa: 08:00-11:00  
Czwartek: -
Piątek: 08:00-10:00

Lek med. Anna Pawlikowska

Poniedziałek: 14:00-18:00  
Wtorek: 11:00-15:00 
Środa: 11:00-15:00 
Czwartek: 08:00-11:00  
Piątek: 15:00-18:00  

Lek. med. Anna Dudek

Poniedziałek: 08:00 - 11:00 
Wtorek: 12:00 -15:00  
Środa: 14:20 -18:00  
Czwartek: 11:00 - 15:00  
Piątek: 10:00-15:00